Strona główna » Sektor górniczo-energetyczny zwiększa poziom bezpieczeństwa

Sektor górniczo-energetyczny zwiększa poziom bezpieczeństwa

przez Dignity News
Z inicjatywy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych podpisano deklarację o uruchomieniu Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG (Information Sharing and Analysis Center). Jest to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce, które będzie skupiać spółki pełniące kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. 

Celem powstania Centrum jest wymiana i przekazywanie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Centrum będzie dbało także o zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Do tej pory w Polsce zostały uruchomione tylko dwa takie centra, tj. ISAC-Kolej w sektorze kolejowym oraz Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej (ISAC-UKE) w sektorze telekomunikacyjnym.

Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG tworzą spółki Skarbu Państwa z sektora surowcowego. W jego skład wchodzą: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA, Polska Grupa Górnicza SA, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA oraz Węglokoks Kraj SA.

Centrum będzie opracowywać oraz promować standardy i rekomendacje dla sektora wydobywczo-energetycznego, a także współpracować przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa i cyberataków dotykających jednostki tego sektora. Branża wydobywcza i energetyczna, jako obszar wyjątkowo ważny dla funkcjonowania państwa, w sposób szczególny zwraca uwagę na zabezpieczenie systemów i urządzeń automatyki wykorzystywanych w produkcji.

Cyberbezpieczeństwo, budowane jako partnerstwo podmiotów będących operatorami usług kluczowych, stanowić będzie fundament bezpieczeństwa państwa, ma przede wszystkim minimalizować ryzyka związane z cyberatakami, których liczba stale rośnie – powiedział Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Adrian Andrzejewski zlec

Może cię rówież zaintersować