Strona główna » Sejm przyjął ustawę o obronie ojczyzny 

Sejm przyjął ustawę o obronie ojczyzny 

przez DignityNews.eu
Sejm przyjął ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację sił zbrojnych oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 2023 r. Ustawę poparło 450 posłów, nikt nie był przeciwny, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ustawa zakłada powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma umożliwiać pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Ma być on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji czy wpłat z budżetu państwa.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny w wersji przyjętej przez rząd zakładał przyspieszenie planowanego wzrostu nakładów na armię do 2,3 proc. w roku 2023 i do 2,5 proc. w roku 2024 i latach następnych (wobec 2,2 proc. PKB w br.). Jednak w trakcie prac sejmowych, ze względu na sytuację geopolityczną zwiększono planowane nakłady na rok przyszły do 3% PKB.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przejście przez kandydata rocznego szkolenia, które da mu prawo przystąpienia do służby zawodowej. Jednocześnie wprowadza: uproszczenie mechanizmów rekrutacji, zwiększenie kadry rezerwowej, wprowadzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, bardziej elastyczne zasady awansu, likwidację „szklanego sufit” dla szeregowych i podoficerów  oraz system uposażeń dla studentów studiów wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować