Strona główna » Rząd chce przyjąć projekt utrzymania cen maksymalnych energii i gazu w 2024 roku

Rząd chce przyjąć projekt utrzymania cen maksymalnych energii i gazu w 2024 roku

przez Dignity News
Polski rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, który zakłada utrzymanie cen energii elektrycznej i gazu w 2024 roku na poziomie tegorocznym – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kwartał.

Jak czytamy w wykazie „projektowane rozwiązanie jest zmodyfikowaną kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokale o charakterze zbiorowego zamieszkania)”.

Zakłada się, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r. W regulacji zagwarantowano też stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh.

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć gospodarstwa domowe prowadzące działalność rolną, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, a także osoby niepełnosprawne. Dla nich zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 3 do odpowiednio 4 MWh albo 3,6 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej.

Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2024 w rozliczeniach z „podmiotami użyteczności publicznej wykonującymi kluczowe role władz publicznych” cena maksymalna ustalona została na poziomie 693 zł/MWh. Ta cena będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować