Strona główna » Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku

Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku

przez Dignity News
Rząd przyjął projekt zakładający podwyższenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Dla budżetu państwa oraz samorządów ponoszenie kosztów utylizacji porzuconych odpadów jest dotkliwym problemem. Sprawca takiego czynu zapłaci nawet 10 mln zł kary.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Zmiany są reakcją na zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku, a także tendencję wzrostową liczby pożarów w miejscach gromadzenia odpadów.

– Praktyka stosowania dotychczasowych przepisów pokazuje, iż obecne sankcje karne są niewystarczające i nie powstrzymują sprawców przed popełnianiem przestępstw przeciwko środowisku – czytamy w serwisie KPRM.

Koszty utylizacji porzuconych odpadów niejednokrotnie wynoszą kilkadziesiąt mln zł. Dlatego, w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. A jeśli przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka będzie orzekana fakultatywnie.

Środki z nawiązki trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posłużą one do usuwania skutków działalności przestępczej i zasilą programy ekologiczne, mające na celu poprawę jakości powietrza lub wody w Polsce.

Za spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Projekt zakłada wyższe kary za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym

Za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę odpadów niebezpiecznych – bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom – grozić  będzie kara od 2 do 12 lat więzienia,

Podwyższona zostanie minimalna i maksymalna kara za zaśmiecanie miejsc publicznych. Maksymalna grzywna za wypalanie gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów zostanie podwyższona do 30 tys. zł.

Arkadiusz Słomczyński zlec

Może cię rówież zaintersować