Strona główna » Rozstrzygnięcie 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”

Rozstrzygnięcie 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”

przez Dignity News
Sześć utalentowanych naukowczyń powiększyło grono polskich stypendystek programu L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”. Laureatki 23. edycji programu dołączyły do grona 117 stypendystek wyróżnionych w poprzednich edycjach.

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do badaczek znajdujących się zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie kariery. Uczone mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak: nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne (m.in. medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia).

W tym roku spośród 274 aplikacji jury wybrało 6 projektów badawczych, przyznając ich autorkom 3 stypendia habilitacyjne po 40 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 35 000 zł i stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł.

Stypendium magistranckie otrzymała Natalia Sauer, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, „Wpływ nanosekundowych impulsów elektrycznych na ekspresję markerów powierzchniowych LAG-3 i PD-1 na komórkach czerniaka barwnikowego (A375) i bezbarwnikowego (C32)”.

Stypendium doktoranckie otrzymały: Angelika Andrzejewska-Romanowska, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, „Charakterystyka dynamiki strukturalnej i funkcjonalnej genomów RNA aktywnych retrotranspozonów LTR” oraz Elżbieta Wątor, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Molekularne podstawy deoksyhypuzynacji”.

Laureatkami stypendium habilitacyjnego zostały: Marta Pacia, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Nowe aspekty patofizjologii kropel lipidowych w zapaleniu izolowanego naczynia krwionośnego”, Aleksandra Rutkowska, Centrum Chorób Mózgu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, „Opracowywanie metod stymulacji potencjału regeneracyjnego mieliny w terapii stwardnienia rozsianego” oraz Magdalena Zdrowowicz-Żamojć, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, „Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii”.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować