Strona główna » Rozpoczęcie prac projektowych przy budowie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Rozpoczęcie prac projektowych przy budowie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

przez Dignity News
Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie o wsparciu budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD). Projekt realizowany jest wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki – informuje resort cyfryzacji

Budowa KCPD to jedna z największych inwestycji administracji rządowej w centra przetwarzania danych. Budżet na całość inwestycji to prawie 830 mln zł. Pierwszy etap przedsięwzięcia polegać będzie na przygotowaniu projektu, wyborze biura projektowego, inżyniera kontraktu oraz generalnego wykonawcy. W ramach prac powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie trzech ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych.

Budowa KCPD jest inwestycją strategiczną, która istotnie wpłynie na zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla Państwa, np. działanie rejestrów państwowych i chmury rządowej, które stanowią bazę do świadczenia e-usług niezbędnych dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa i administracji państwowej w życiu codziennym i w sytuacjach kryzysowych.

– Administracja publiczna musi zapewnić dostęp do swoich usług, gwarantując maksimum bezpieczeństwa oraz integralność danych. Musimy być pewni, że mamy ciągłość świadczenia usług publicznych, także w sytuacji przerw w dostawach energii elektrycznej czy prób zakłócenia działania infrastruktury telekomunikacyjnej – podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Odbiorcami powstałej infrastruktury będą więc jednostki administracji rządowej, w tym w szczególności jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego ds. cyfryzacji, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych osób prawnych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw, będący użytkownikami infrastruktury wybudowanej w ramach realizacji.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować