Strona główna » Rosną szanse na otwarcie rynków Korei Południowej i Wietnamu na polskie mięso

Rosną szanse na otwarcie rynków Korei Południowej i Wietnamu na polskie mięso

przez DignityNews.eu

Rozmowy na temat likwidacji barier dla eksportu polskiego mięsa do Korei Południowej i Wietnamu były najważniejszym celem pobytu delegacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tych dwóch krajach. Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu Lech Kołakowski. Towarzyszył mu główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

W Republice Korei delegację polskiego resortu rolnictwa przyjął wiceminister spraw zagranicznych Kang Jae-Kwon oraz wiceminister rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich Kim In-Joong.

Podczas spotkań z przedstawicielami koreańskiej administracji wiceminister Kołakowski wskazał na konieczność intensyfikacji współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską a Republiką Korei.

Republika Korei jest dla Polski ważnym partnerem, z którym łączy nas strategiczne partnerstwo. Współpraca w sprawach rolnych powinna być równie ważnym i przynoszącym wymierne efekty elementem dialogu realizowanego przez nasze kraje jak kwestie obronności czy energetyki – podkreślił Lech Kołakowski.

Odnosząc się do trwających obecnie prac w zakresie eliminacji barier w handlu towarami rolnymi, wiceminister Kołakowski wskazał na konieczność pilnego zakończenia procedur dostępowych, tak aby już wkrótce można było rozpocząć eksport drobiu, wieprzowiny oraz wołowiny z Polski do Korei. Poprosił też stronę koreańską o skrócenie tych procedur do niezbędnego minimum.

Władze koreańskie zaakceptowały wzory świadectw zdrowia dla mięsa wieprzowego i drobiowego eksportowanego do Republiki Korei. Eksport będzie mógł być realizowany po zatwierdzeniu polskich zakładów przez stronę koreańską.

Głównym tematem spotkań z wiceministrem rolnictwa Wietnamu Phung Duc Tienem oraz przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego Wietnamu była kontynuacja uzgodnień dostępowych. Rozpoczęły się one w 2022 r., podczas I posiedzenia polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Od ubiegłego roku Polska odnotowała wyraźny postęp w pracach nad otwarciem rynku Wietnamu dla polskiej wołowiny oraz mięsa z gęsi i kaczek. 

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować