Strona główna » Resort finansów pracuje nad przepisami o kryptoaktywach. W projekcie lepszy nadzór i ochrona inwestorów

Resort finansów pracuje nad przepisami o kryptoaktywach. W projekcie lepszy nadzór i ochrona inwestorów

przez Dignity News
Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt ustawy o kryptoaktywach. Dokument ma zapewnić skuteczny nadzór i ochronę inwestorów na rynku kryptoaktywów. Informację o przygotowywanej regulacji zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W projekcie mają zostać określone m.in. obowiązki emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem.

– Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), (…) w odpowiednie do tego środki – czytamy w informacji na stronach Kancelarii Premiera.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację zadań wynikających z rozporządzenia 2023/1114, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów. Znalazło się wśród nich m.in. wyznaczenie KNF jako organu, który będzie nadzorował ten rynek oraz przyznanie KNF „środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane”.

KNF w projekcie ma uzyskać możliwość nakładania sankcji na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także będzie mogła nakładać kary pieniężne na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami lub realizujące takie transakcje. W projektowanej ustawie ma znaleźć się także wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych.

– Surowość środków penalnych będzie uzależniona od stopnia przewinienia i będzie pozostawała w ścisłym związku z rodzajem czynu poddanego kryminalizacji. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, w tym przede wszystkim konsumentów, ochronę państwa i inwestorów – czytamy w informacji o projektowanej ustawie.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować