Strona główna » Rekordowe wyniki finansowe PKN ORLEN

Rekordowe wyniki finansowe PKN ORLEN

przez DignityNews.eu

Pomimo spadku marż paliwowych w Polsce i zaledwie 13% udziału polskiego segmentu detalicznego w zysku EBITDA LIFO, Polski Koncern Naftowy ORLEN wypracował w ubiegłym roku rekordowy wynik 14,2 mld zł. Największy udział w wynikach miały intensywnie rozwijane segmenty petrochemii i energetyki – poinformował Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Płocki koncern informacje te doprecyzował w komunikacie, w którym czytamy: PKN ORLEN w 2021 roku osiągnął zysk netto w wysokości 10,2 mld zł oraz zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł.

W latach 2016-2021 łączny zysk netto wypracowany przez PKN ORLEN to ponad 36 mld zł. W latach 2008-2015 zysk ten wyniósł zaledwie 2,9 mld zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 131,6 mld zł. PKN ORLEN w 2021 roku umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Koncern wygenerował przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mld zł, utrzymując ratingi inwestycyjne: BBB- perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Moody’s.

Stabilne fundamenty finansowe od 2021 roku opierają się również na emisjach zielonych obligacji. Zgodnie ze strategią ORLEN2030, kontynuowano procesy akwizycyjne i projekty rozwojowe. Uruchomiono również kluczowe inwestycje, m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku oraz instalację do produkcji zielonego glikolu w Trzebini.

Skutecznie realizujemy założenia strategii, rozwijając i jednocześnie wykorzystując potencjał całej Grupy ORLEN. W połączeniu z efektywnym zarządzaniem przynosi to oczekiwane rezultaty. Rekordowe wyniki, które osiągnęliśmy w 2021 roku, to efekt naszej właściwej decyzji o dywersyfikacji działalności – stwierdził Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

W jego ocenie jest to m.in. wynikiem konsekwentnych inwestycji w podstawowy biznes ORLENU przy jednoczesnym zaangażowaniu w rozwój nowych obszarów, co przekłada się na konkretne korzyści.

Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania. To przede wszystkim budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Wypracowany w minionym roku zysk przyczyni się do realizacji naszych kolejnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Będą one wzmacniać pozycję koncernu na międzynarodowym rynku, budując jego trwałą wartość dla akcjonariuszy i siłę polskiej gospodarki – dodał Daniel Obajtek.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować