Strona główna » Raport „Nauka w Polsce” 2022

Raport „Nauka w Polsce” 2022

przez DignityNews.eu

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przygotował na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki nowy raport „Nauka w Polsce 2022”. Publikacja przedstawia najważniejsze charakterystyki polskiej nauki do 2021 roku, a tam, gdzie to było możliwe, zaprezentowano również statystyki z 2022 r.

Z  publikacji wynika m.in., że Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby badaczy, zatrudniając 124 600 osób. Co więcej, według danych pochodzących z systemu POL-on w ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji naukowych. 

Dane zawarte w najnowszym raporcie OPI doskonale pokazują, że Polska posiada silny kapitał naukowy. Pod względem liczby badaczy w Unii Europejskiej zajmujemy wysokie – piąte – miejsce. Zdecydowana większość kadry jest zatrudniona w uczelniach publicznych (73 proc.), 12 proc. w  instytutach badawczych, 8 proc. w  instytutach Polskiej Akademii Nauk, 6  proc. w uczelniach niepublicznych, a poniżej 1 proc. w pozostałych instytucjach – informuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Według danych pochodzących ze Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w 2021 roku funkcjonowało 369 szkół wyższych (w tym 131 uczelni publicznych), 78 instytutów Polskiej Akademii Nauk, 102 instytutów badawczych (w tym 32 instytuty Sieci Łukasiewicz) oraz 59 innych instytucji. Najliczniejszą grupę wśród pracowników B+R stanowili doktorzy (44 proc.), którzy przeważali zwłaszcza na uczelniach i w instytutach PAN. W instytutach badawczych oraz pozostałych podmiotach dominowały osoby z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera, którzy w sektorze nauki stanowili ogółem 16 proc. Samodzielni pracownicy naukowi, czyli osoby ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora, stanowili odpowiednio: 27 i 13 proc. personelu B+R.

Co trzecia instytucja naukowa zlokalizowana jest w województwie mazowieckim. Zgodnie z danymi z POL-on znajduje się tam 211 podmiotów.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować