Strona główna » Raport Narodowego Banku Polskiego o rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.

Raport Narodowego Banku Polskiego o rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.

przez Dignity News
Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował 18 września „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.”. Wynika z niego, że „szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł, wobec 5,8 bln zł na koniec 2021 r.”

W raporcie czytamy również, że szacowana wartość nieruchomości komercyjnych stanowiła około 380 mld zł, przy 355 mld zł w 2021 r.

Wartość nieruchomości mieszkaniowych na koniec omawianego okresu odpowiadała ok. 211 proc. PKB, a komercyjnych ok. 12 proc. PKB.

NBP informuje w raporcie, że „w omawianym okresie zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności (wyniosła ok. 413 wobec 405 w 2021 r.) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (ok. 31,1 wobec 30,4 w 2021 r.). Zmalała przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie (2,4 w 2022 r. wobec 2,5 w 2021 r.). Przeciętna wielkość oddanego mieszkania przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem w Polsce zmniejszyła się do 62,4 m2 z 63,1 m2 w 2021 r.”

Efekty budownictwa mieszkaniowego mierzone liczbą mieszkań przekazanych do eksploatacji w 2022 r. w Polsce osiągnęły rekordowy poziom, bowiem oddano do użytkowania niemal 238,5 tys. lokali, z tego w miastach wojewódzkich 72,8 tys. – poinformował NBP.

Bank centralny zauważa jednocześnie, że w 2022 r. w badanych miastach wojewódzkich notowano wzrosty cen mieszkań, co było efektem mniejszej podaży lokali na rynku. Zwłaszcza w największych miastach obserwowano wzrost kosztów ich produkcji przy jednocześnie znacznie mniejszym popycie spowodowanym wzrostem kosztów finansowania oraz niepewnością ekonomiczną.

Podsumowując miniony rok NBP przypomniał m.in., że wydarzenia na rynku nieruchomości w 2022 r. w dużym stopniu wynikały ze skutków pandemii COVID-2019 r., na które w lutym 2022 r. nałożyły się zawirowania wywołane agresją Rosji na Ukrainę.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować