Strona główna » Raport Grupy ORLEN: Ścieżki transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej

Raport Grupy ORLEN: Ścieżki transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej

przez Dignity News
Grupa ORLEN przygotowała pierwszy kompleksowy raport opisujący tempo i kierunki transformacji energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza rynków energetycznych regionu pozwala zdefiniować jego potencjał, ale pokazuje też odrębne uwarunkowania na tle reszty Unii Europejskiej, wynikające między innymi z geopolityki i poziomu zamożności.

Ścieżki transformacji energetycznej regionu w perspektywie 2050 roku opracowano na bazie aktualnie obowiązujących regulacji i aspiracji w jedenastu państwach Europy Środkowej oraz Niemczech i Austrii. Analizę podzielono na dwa scenariusze, zakładające realizację obecnych zobowiązań na rzecz energii i klimatu oraz zwiększenie ambicji poszczególnych krajów.

Raport kompleksowo definiuje szanse i wyzwania dla krajowych gospodarek związane zarówno z realizacją celów środowiskowych, jak i koniecznością zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego.

Analizuje również ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych w poszczególnych krajach regionu, wskazując jednocześnie potencjał rozwoju technologii umożliwiających ten proces. Ukazuje również kompleksowo prognozy dotyczące zmian w transporcie, który obok przemysłu, będzie miał kluczowe znaczenie dla realizacji celów klimatycznych.

Istotnym elementem raportu jest również zdefiniowanie regionalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, które w obliczu wojny w Ukrainie nabrały szczególnego znaczenia. Od ataku Rosji na Krym, Europa Środkowa przygotowywała się i była w stanie szybko przeprowadzić derusyfikację swojej bazy surowcowej. Obecnie region stoi przed koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w długim terminie i trwałej reorientacji polityki energetycznej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera Morze Bałtyckie, które w czasie kryzysu surowcowego było i jest istotnym źródłem zaopatrzenia dla całego regionu, a dodatkowo posiada duży potencjał w energetyce odnawialnej – czytamy w raporcie.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować