Strona główna » Raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Duży wzrost liczby studentów z Ukrainy

Raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Duży wzrost liczby studentów z Ukrainy

przez Dignity News
Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/2023 liczba studentów z Ukrainy wzrosła o ponad 12 119 osób. Jest ich obecnie 48 150.

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował najnowszy raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Publikacja ta zawiera dane za rok akademicki 2022/2023. Wynika z niego, że polskie uczelnie z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Raport sfinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

– Współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił w naszym kraju odpowiednio 7,1 proc. w roku akademickim 2021/2022 i 8,4 proc. w roku 2022/2023. W wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców aż o ok. 16 000 osób – do poziomu ponad 102 000 osób w roku akademickim 2022/2023 – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI.

Studenci z Ukrainy są niezmiennie licznie reprezentowani na uczelniach w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych.

Oprócz Ukraińców najbardziej wzrosła liczba studentów pochodzących z Zimbabwe (+1 175 osób) oraz Turcji (+1 011 osób). Z kolei największe spadki odnotowano w przypadku studentów z Nigerii (-451 osób), Rosji (-273 osoby) oraz Niemiec (-236 osób).

Najwięcej cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023 kształciła uczelnia niepubliczna – Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Studia na niej podjęło niemal 6 tys. osób urodzonych poza granicami naszego kraju. Liczba ta stanowiła ponad połowę wszystkich studentów tej uczelni (56 proc.).

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować