Strona główna » Raport Biblioteki Narodowej: Czytelnictwo książek w Polsce

Raport Biblioteki Narodowej: Czytelnictwo książek w Polsce

przez Dignity News
Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Oznacza to, że trend spadkowy został trwale powstrzymany – informuje Biblioteka Narodowa w swoim najnowszym raporcie na temat czytelnictwa książek w 2021 roku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od kwietnia 2021 do marca 2022) przynajmniej jedną książkę przeczytało 38% Polaków. Po wzroście czytelnictwa w Polsce w czasie pandemii koronawirusa nastąpił powrót do poziomu z roku 2019.

W 2020 roku Biblioteka Narodowa odnotowała niewielki wzrost czytelnictwa, jednak tendencja ta nie została utrzymana i nie stała się początkiem „nowego trendu” wzrostowego.

W czasie pandemii, gdy zamknięte były ośrodki kultury, teatry, kina, nie organizowano koncertów, ani wydarzeń masowych, Polacy częściej sięgali po książki.

Według raportu czytelnikami w Polsce są przede wszystkim najlepiej wykształcone kobiety. Wpływ na to, czy ktoś sięgnie po książkę, ma także sytuacja ekonomiczna.

Ci, którzy z optymizmem oceniają swoje położenie materialne, a więc najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, częściej czytają książki i mają do tej czynności bardziej pozytywny stosunek – czytamy w raporcie.

Najważniejszym źródłem czytanych książek są zakupy, przy czym w czasie pandemii wzrosło znaczenie sprzedaży online. Dwa kolejne pod względem popularności sposoby pozyskiwania lektur są sprzężone z relacjami społecznymi wspierającymi czytanie – pożyczanie książek od przyjaciół i rodziny oraz otrzymywanie prezentów książkowych.

Około jednej trzeciej respondentów w badaniach przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową zadeklarowało, że w ich domach nie ma żadnych książek albo są tylko podręczniki szkolne. Takiej odpowiedzi udzieliła również mniej więcej co czwarta osoba mająca dzieci do 18 roku życia.

Najrzadziej jakiekolwiek książki mają w domu rodzice dzieci najmłodszych (poniżej 4 roku życia). Dla części Polaków posiadanie dziecka w wieku przedszkolnym (4–6 lat) wiąże się z pierwszymi nabytkami książkowymi. Niektórzy spośród tych, którzy sami książek nie czytają, uważają, że dzieci powinny mieć z nimi kontakt.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować