Strona główna » Przybywa cudzoziemców w Polsce. Wydano prawie 60 proc. więcej zezwoleń niż rok temu

Przybywa cudzoziemców w Polsce. Wydano prawie 60 proc. więcej zezwoleń niż rok temu

przez Dignity News
Wzrosła liczba cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski. Główną grupą są Ukraińcy, którzy stanowią ponad 70 proc., dalej są obywatele Białorusi, Gruzji, Indii, Mołdawii i Rosji

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od stycznia do sierpnia br. 197 tys. 862 obcokrajowców uzyskało zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP. To o 56,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich 126 tys. 296.

W pierwszych ośmiu miesiącach br. najwięcej zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP wydał wojewoda mazowiecki – 34 tys. 459 (rok wcześniej – 28 tys. 493). Dalej widać w tym rankingu wojewodę wielkopolskiego – 27 tys. 2 (14 tys. 897), dolnośląskiego – 26 tys. 887 (13 tys. 378), małopolskiego – 19 tys. 803 (16 tys. 997), a także łódzkiego – 16 tys. 363 (8 tys. 61). Na końcu zestawienia jest wojewoda świętokrzyski – 2 tys. 486 (1 tys. 240), a przed nim – opolski – 2 tys. 666 (2 tys. 356), jak również podlaski – 3 tys. 217 (2 tys. 199).

– Na obszarach administracyjnych wymienionych na czele zestawienia znajdują się duże aglomeracje miejskie, które sprzyjają osiedlaniu się. Tam, gdzie jest rozwinięta infrastruktura i bardziej dostępny rynek pracy, łatwiej podjąć zatrudnienie i zaaklimatyzować się w nowym kraju. Ponadto w tym okresie nastąpił napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy w większości mieszkali w największych miastach ukraińskich. Dlatego też szukali oni schronienia w miejscach o zbliżonym poziomie warunków życiowych do rodzinnych miejscowości – mówi ekspert Pracodawców RP Katarzyna Siemienkiewicz cytowana w portalu Business Insider.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że rośnie też liczba obcokrajowców, którym udzielono pozytywnej decyzji na pobyt czasowy w celu podjęcia pracy. Od stycznia do sierpnia br. było ich ponad 157 tys. To o 73,6 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować