Strona główna » Przesłanie Prezydenta Polski do społeczności akademickiej

Przesłanie Prezydenta Polski do społeczności akademickiej

przez Dignity News
Nauka ma zasadniczo charakter uniwersalny, a jej rozwój wymaga międzynarodowej współpracy. Wiążą się z tym dwojakiego rodzaju zadania. Z jednej strony, nasz kraj musi być mocnym, autonomicznym ośrodkiem rozwoju badań, ich finasowania i wdrażania, chcąc – poza wymienionymi celami praktycznymi – uniknąć statusu i wizerunku naukowej peryferii. Z drugiej strony, musimy prowadzić szeroko zakrojoną współpracę zagraniczną zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i humanistycznych – napisał Prezydent Polski Andrzej Duda w przesłaniu do społeczności akademickiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

Prezydent przypomniał, że wśród różnych działań służących umiędzynarodowieniu polskiej nauki, w ostatnim czasie doszło powołanie szeregu nowych instytucji, takich jak Sieć Badawcza Łukasiewicz i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że szczególną okazją do rozszerzenia i intensyfikacji takiej aktywności będzie 550–lecie urodzin Mikołaja Kopernika.

Do promocji nauki polskiej w świecie powinna przyczynić się nowo powołana z tej okazji Akademia Kopernikańska i planowany na luty 2023 roku – wraz z jej inauguracją – pierwszy Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu – napisał Prezydent.

Zauważył też, że Polska jako państwo dążące do rozwoju, dostatku i bezpieczeństwa, potrzebuje własnej nowoczesnej nauki, pomagającej sprostać licznym wyzwaniom.

Polskie instytucje akademickie od 2018 roku funkcjonują w nowych warunkach, określonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – przypomniał Prezydent Andrzej Duda i zapewnił, że nadal będzie wsłuchiwał się uważnie w opinie środowiska akademickiego na temat tych regulacji.

Zachęcił też, aby w ramach Narodowej Rady Rozwoju podjąć dyskusję „nad kilkuletnimi już doświadczeniami i trudnymi zagadnieniami” związanymi z nowym prawem o szkolnictwie wyższym.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować