Strona główna » Próba ataku na polskie serwery rządowe

Próba ataku na polskie serwery rządowe

przez DignityNews.eu
W ostatnich dniach widzieliśmy więcej niż dotychczas ataków cybernetycznych. Mogę potwierdzić, że m.in. próbowano zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej czy serwery rządowe poczty elektronicznej. 27 tys. złośliwych wiadomości w ciągu jednego dnia trafiło do operatorów infrastruktury krytycznej i do odbiorców rządowych – powiedział pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński w Programie 1 Polskiego Radia.

Podkreślił, że w ostatnim czasie można zaobserwować wzmożone próby dostania się do państwowych systemów, jednak sytuacja jest cały czas pod kontrolą.

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami z innych krajów i mamy od nich podobne informacje. Także tam podwyższona jest aktywność w cyberprzestrzeni. Szybko i sprawnie wymieniamy się informacjami – dodał Cieszyński.

Pytany w o to, co to oznacza, że w Polsce od poniedziałku obowiązuje trzeci stopień zagrożenia cyberprzestrzeni CHARLIE-CRP, Cieszyński powiedział: to oznacza, że już od poniedziałku wszyscy, którzy są odpowiedzialni za te kluczowe systemy, zarówno w administracji państwowej, jak i u operatorów infrastruktury krytycznej, są po prostu w stanie podwyższonej gotowości. To oznacza, że są gotowi na to, żeby lepiej i szybciej reagować w razie wystąpienia jakiegoś cyberataku — dodał.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r. stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia premier, po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Trzeci stopień alarmowy CRP, czyli CHARLIE-CRP można wprowadzić m.in. w przypadku, gdy zaistniało zdarzenie potwierdzające prawdopodobny cel ataku terrorystycznego, godzącego w bezpieczeństwo publiczne, w bezpieczeństwo Polski albo godzącego w bezpieczeństwo innego państwa i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski. Można wprowadzić go też w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować