Strona główna » Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawomocnie skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawomocnie skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości

przez Dignity News
Prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj prawomocnie skazani politycy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) we wtorek wieczorem opuścili więzienia w których odbywali kary dwóch lat więzienia.

Wcześniej minister sprawiedliwości Adam Bodnar przesłał do głowy państwa dokumenty ws. ułaskawienia polityków dawnej partii rządzącej. Minister dołączył wniosek o niekorzystanie z prawa łaski.

20 grudnia 2023 roku Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. 9 stycznia policja zatrzymała obu polityków, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Kamiński i Wąsik zostali skazani za działania dotyczące tzw. afery gruntowej. Była to prowokacja wymierzona przeciwko Andrzejowi Lepperowi, ówczesnemu wicepremierowi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego – prezesa PiS. W tym okresie Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a Maciej Wąsik jego zastępcą.

Jak stwierdził sąd okręgowy, Mariusz Kamiński „przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków” w ten sposób, że „kierował popełnieniem” czynu zabronionego przez podległych mu funkcjonariuszy CBA „pomimo braku podstaw prawnych”. Wyrok mówi m.in. o zaplanowaniu, zorganizowaniu i zrealizowaniu „przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA” prowokacji.

W odniesieniu do Macieja Wąsika sąd stwierdził, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że „wykonując polecenia przełożonego, to jest Szefa CBA Mariusza Kamińskiego, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego, nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych (…) pomimo braku podstaw prawnych do ich realizacji”.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować