Strona główna » Prawie 3/4 zagranicznych firm, które działają w Polsce pozytywnie ocenia polską gospodarkę

Prawie 3/4 zagranicznych firm, które działają w Polsce pozytywnie ocenia polską gospodarkę

przez Dignity News
W 2022 r. 72,1 proc. zagranicznych firm, które działają w Polsce pozytywnie oceniło krajową gospodarkę. Ponad połowa badanych uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro, a 94,8 pozytywnie odnosi się do członkostwa Polski w UE – informuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Ankietę koniunkturalną dotyczącą postrzegania Polski przez zagraniczne firmy przeprowadziły wspólnie AHK Polska i Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych. Badani byli pytani o czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce.

Na pierwszym miejscu znalazło się członkostwo Polski w Unii Europejskiej – 62,3 proc. zagranicznych przedsiębiorców jest z tego bardzo zadowolona, a 32,5 proc. jest zadowolona. Na drugim miejscu są kwalifikacje polskich pracowników – jest z nich bardzo zadowolonych 22,2 proc. respondentów, a zadowolonych jest 56,6 proc. Produktywność i motywacja pracowników znalazły się na trzecim miejscu – z tych czynników bardzo zadowolonych i zadowolonych było odpowiednio 14,6 i 49,1 proc. ankietowanych.

– Bardzo mocno zwraca uwagę optymizm, który bije z tych odpowiedzi – mówił zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Tomasz Salomon, podczas konferencji poświęconej wynikom ankiety.

Chociaż 72,1 proc. przedstawicieli zagranicznych firm pozytywnie oceniło stan polskiej gospodarki, to odnotowano jedynie „nieznaczny wzrost” odsetka ocen pozytywnych r/r. Jednocześnie stan gospodarki w Polsce w 2021 r. został oceniony „najgorzej od 2012 r.” – w 2021 r. 31,3 proc. respondentów określiło stan polskiej gospodarki jako „zły”. a w 2022 r. odpowiedziało tak 27,8 proc.

W ponad połowie badanych firm prognozuje się, że nakłady inwestycyjne pozostaną na tym samym poziomie (52,4 proc.) zaś w ponad 1/3 (34,4 proc) wzrosną. Nakłady inwestycyjne zmaleją w 13,2 proc badanych przedsiębiorstw. Ponad połowa respondentów planuje utrzymać tę samą liczbę pracowników co przed rokiem, a 41 proc. wskazało, że zamierza zwiększyć ich  liczbę.

– Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację związaną z wojną, z niepewnością, z zakłóceniami łańcuchów dostaw – co do zasady firmy albo planują zatrudniać albo utrzymać dotychczasowe załogi. To bardzo cenna deklaracja – ocenił Salomon.

Arkadiusz Słomczyński zlec

Może cię rówież zaintersować