Strona główna » Prawie 1,5 mld zł na cyberbezpieczeństwo dla polskich samorządów

Prawie 1,5 mld zł na cyberbezpieczeństwo dla polskich samorządów

przez Dignity News
Ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich polskich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wnioski o dofinansowanie – na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł. – złożyło 90 proc. uprawnionych jednostek. Pierwszą umowę na realizację grantu podpisano z gminą Izabelin.

– Ogromne zainteresowanie projektem ze strony samorządów pokazuje, że są one świadome zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa i – co więcej – gotowe, aby im przeciwdziałać. Program Cyberbezpieczny Samorząd ma nie tylko zapewnić im wsparcie finansowe, ale także, w ramach kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji i NASK, wsparcie merytoryczne – powiedział wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Izabelinie.

Szef resortu cyfryzacji zaznaczył, że kolejne umowy będą sukcesywnie podpisywane, a jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą mogły rozpocząć swoje działania. – Samorządy zyskają fundusze na bezpieczne i sprawne urzędy, bezpieczeństwo danych oraz dostępne usługi elektroniczne – zapowiedział.

Rozwój JST w zakresie cyberbezpieczeństwa przyczyni się poprawy ochrony danych przechowywanych w urzędach, m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury, która służy do zarządzania dostępem oraz tworzenia ich kopii zapasowych.

Zwiększy się także odporność urzędów na czynniki zewnętrzne, które mogłyby zagrozić ich ciągłości pracy, np. próby ataków na systemy IT samorządów, kradzież danych lub przerwy w zasilaniu. Poprawi się również dostępność usług elektronicznych świadczonych przez samorządy poprzez rozwój infrastruktury sieciowej oraz mechanizmów jej zabezpieczeń.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować