Strona główna » Poznaliśmy wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024

Poznaliśmy wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024

przez Dignity News
Prawie 442 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia pierwszego i drugiego stopnia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki (MEiN).

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez MEiN zostały przyjęte prawie 441 823 osoby. Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 298 tys. osób, z tego ponad 72 tys. zostało przyjętych na studia drugiego stopnia. Do uczelni niepublicznych przyjęto ponad 144 tys. kandydatów, z tego ponad 32 tys. na studia drugiego stopnia.

Najpopularniejsze dyscypliny według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie to: nauki o zarządzaniu i jakości (72 519), informatyka techniczna i telekomunikacja (67 268), ekonomia i finanse (55 664), językoznawstwo (49 619), psychologia (43 677).

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2023/2024 były: informatyka społeczna (30,4), koreanistyka (30,1), zielone technologie (28,4), orientalistyka-koreanistyka (19,9), informatyka i systemy inteligentne (18).

W roku akademickim 2023/2024 najchętniej wybieraną uczelnią publiczną przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało prawie 8 kandydatów (7,9). Na podium znalazły się także: Politechnika Poznańska (7,1) oraz Politechnika Warszawska (7).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, najwięcej zgłoszeń odnotowały: spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (50 198), spośród politechnik – Politechnika Warszawska (38 091), spośród akademii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (30 415), spośród publicznych uczelni zawodowych – Akademia Tarnowska (1 864).

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować