Strona główna » Poznaliśmy wstępne dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Poznaliśmy wstępne dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

przez DignityNews.eu

Według ostatniego spisu powszechnego w Polsce mieszka 38 179,8 tys. osób. Jest to liczba ludności Polski szacowana na 31 marca 2021. To była data referencyjna spisu. W porównaniu z wynikami ze spisu przeprowadzonego w roku 2011 obserwujemy spadek o niecały 1 proc. – to jest o 330 tys. – powiedział prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), dr Dominik Rozkrut, podczas konferencji inaugurującej III Kongres Demograficzny w Warszawie.

Podobnie jak 10 lat temu w Polsce jest 48,5 proc. mężczyzn i 51,5 proc. kobiet. Prezes GUS wyjaśnił, że lekka przewaga kobiet nad mężczyznami wynika z dłuższego życia kobiet.

Ze wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wynika, że zmniejszył się w porównaniu do 2011 udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, zaś zwiększył się w wieku poprodukcyjnym. W wieku przedprodukcyjnym (grupa wiekowa 0-17 lat) to jest spadek z 18,7 proc. do 18,2 proc. Natomiast w wieku poprodukcyjnym mamy istotny wzrost z 16,9 proc. do 21,8 proc.

Liczba mieszkań w Polsce w dniu 31 marca 2021 r. wyniosła 15,2 mln. Jest to wzrost o 12,6 proc., czyli 1,7 mln mieszkań – powiedział Dominik Rozkrut. Poinformował też, że w Polsce jest 6,8 mln budynków, czyli jest to więcej o 800 tys., i o 13,3 proc., niż w roku 2011.

Polityka, która nie czerpie z nauki, nie czerpie z wiedzy, to byłoby tylko wróżenie z fusów czy korzystanie z magicznej kuli. Dlatego wiemy doskonale, że takie szczegółowe badania oparte o naszą wiedzę co do rozkładu demograficznego, rozkładu różnych wielkości w ramach naszego społeczeństwa są bardzo ważną podstawą do wprowadzenia konkretnych działań – powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując najnowsze dane spisu powszechnego.

III Kongres Demograficzny organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej i odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować