Strona główna » Powstała Polska Rada Przedsiębiorców

Powstała Polska Rada Przedsiębiorców

przez Dignity News
We wtorek 29 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Polskiej Rady Przedsiębiorców (PRP), która będzie ciałem doradczym Pracodawców RP. Ma ona odpowiadać za transparentny dialog z rządem i partnerami społecznymi oraz dążyć do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Przewodniczącym PRP został założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.

Polska Rada Przedsiębiorców ma być wiodącą siłą w procesie transformacji, kierując polską gospodarkę w przyszłość opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz umocnionej pozycji na arenie międzynarodowej – powiedział Rafał Brzoska. Podkreślił, że działania Rady skoncentrują się na wspomaganiu ekspansji oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm z myślą o ich udziale w globalnym rynku.

Stawiamy na inicjatywy, które pomogą przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki, budować relacje partnerskie i wzmocnić ich pozycję na światowej scenie biznesowej. Zależy nam, aby polskie firmy były rozpoznawane za granicą jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty – co przyczyni się zarówno do wzrostu ich wartości, jak i do promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego – dodał Brzoska.

Z kolei Rafał Dutkiewicz, prezes Pracodawców RP, podkreślił, że polski biznes dysponuje odpowiednim potencjałem, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Uważam, że powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców to krok w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a rządem. To niezwykle ważna inicjatywa mająca na celu umocnienie roli przedsiębiorców i pracodawców w kształtowaniu polityki gospodarczej – powiedział Dutkiewicz.

Główne cele PRP to: Transparentny Dialog Społeczny; Przewidywalność i klarowność prawa; Sprawny i uczciwy system podatkowy; Wsparcie dla polskich firm za granicą; Współpraca kapitałowa rządu i biznesu; Polska siła ekonomiczna w Europie; Programy Smart Immigration; Współpraca Nauka-Biznes; Wyrównywanie szans dla polskich firm; Zielona energia i elektromobilność.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować