Strona główna » Powstaje wodorowy sojusz Polski, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Niemiec

Powstaje wodorowy sojusz Polski, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Niemiec

przez Dignity News
Spółka AFRY Management Consulting ma przygotować wstępne studium wykonalności Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego – poinformował Gaz-System. Dokument określi m.in. trasę korytarza, zakres, koszty i przepustowość.

Gaz-System, operator krajowego systemu przesyłu gazu, poinformował, że wspólnie z operatorami systemów przesyłowych gazu: Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa) i ONTRAS (Niemcy) w styczniu 2024 r. podpisali umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego (NBHC).

Projekt NBHC zakłada realizację transgranicznej infrastruktury służącej do przesyłania wodoru z Finlandii poprzez Estonię, Łotwę, Litwę, aż do odbiorców w Niemczech i Polsce. Celem jest stworzenie połączenia pomiędzy obszarami w Europie Północnej, gdzie występuje znaczny potencjał do produkcji odnawialnego wodoru, a głównymi ośrodkami jej wykorzystania w Europie Środkowej.

– Wstępne studium wykonalności zostanie przygotowane przez spółkę AFRY Management Consulting w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024. W ramach studium określone zostaną główne parametry projektu, w tym przede wszystkim jego trasa, zakres, koszty i przepustowość. W oparciu o wyniki i rekomendacje wstępnego studium wykonalności, partnerzy projektu podejmą dalsze decyzje dotyczące kolejnych kroków jego wdrażania – zapowiada Gaz-System.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii z paliw kopalnych. Ponadto ma odgrywać istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych gałęzi przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować