Strona główna » Powstaje strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030

Powstaje strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030

przez Dignity News
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ruszają prace nad stworzeniem kompleksowej, odpowiedzialnej i bezpiecznej strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, harmonogram działań przedstawił wiceminister Maciej Duszczyk, który w MSWiA odpowiada za kwestie międzynarodowe oraz politykę migracyjną. Proces przyjmowania strategii zakończy się przed objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w styczniu 2025 r.

Strategia migracyjna będzie zawierała kluczowe rozstrzygnięcia z punktu widzenia państwa. Będzie dokumentem syntetycznym i kierunkowym dla działań podejmowanych przez różne instytucje i podmioty realizujące politykę migracyjną – podkreślił wiceminister Maciej Duszczyk.

W styczniu został reaktywowany Międzyresortowy Zespół ds. Migracji. Zespół będzie koordynował prace związane z zarządzaniem procesami migracyjnymi. Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji odbędzie się 7 lutego br.

W okresie luty-kwiecień tego roku, w konsultacji ze środowiskiem naukowym, (Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk) przygotowana zostanie ankieta. Będzie ona zawierała zestaw zagadnień dotyczących migracji i polityki migracyjnej. Następnie trafi ona do  szerokiego grona podmiotów zajmujących się polityką migracyjną. Ankietę będzie można wypełnić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Na podstawie jej wyników do końca sierpnia powstanie raport.

Następnie we wrześniu w oparciu o ten raport zostanie przedstawiony projekt kompleksowej, odpowiedzialnej i bezpiecznej strategii migracyjnej Polski, który trafi pod obrady Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji. W październiku i listopadzie 2024 r. planowane są konsultacje społeczne projektu.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować