Strona główna » Powstaje centralny system rekrutacyjny dla studentów i akademików z Ukrainy

Powstaje centralny system rekrutacyjny dla studentów i akademików z Ukrainy

przez DignityNews.eu
Powstaje centralny system informatyczny, który umożliwi studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy wyszukiwanie kierunku studiów, wolontariatu lub pracy na polskich uczelniach. Strona będzie prowadzona po polsku i po ukraińsku. To najnowsza inicjatywa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Gremium skupiające obecnie rektorów 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji z siedzibą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowiło o stworzeniu ogólnopolskiej platformy Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. 

Przygotowywany system, bazujący na systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) wykorzystywanym w wielu polskich uczelniach, będzie agregował oferty rekrutacji na studia, kontynuacji studiów, udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych oraz podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich, jak również oferty współpracy (staże, stypendia naukowe) i pracy w polskich podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (uczelniach, instytutach Polskiej Akademii Nauk i instytutach badawczych). 

Zgodnie z jego założeniami, kandydat będzie docierał do interesującej go oferty, korzystając z dostępnych w systemie filtrów. Podstawową zaletą tak pomyślanej platformy jest możliwość zaprezentowania w jednym miejscu szerokiego spektrum możliwości oferowanych obywatelom Ukrainy przez uczelnie oraz jednostki naukowe w Polsce. Prace nad systemem już trwają – informuje Forum Akademickie. 

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji to jednostka, która ma na celu kształtowanie i wdrażanie wizji informatyzacji środowiska akademickiego. Powstała w 2001 roku na mocy uchwały Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Skupia obecnie ponad 80 uczelni. Koordynuje takie projekty informatyczne jak Uniwersytecki System Obsługi Studiów, w którym współpracuje 71 uczelni; System Akademickich Biur Karier (15 uczelni), Otwarty System Antyplagiatowy (12 uczelni) i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (10 uczelni).

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować