Strona główna » Porozumienie na rzecz rozwoju technologii systemów bezzałogowych i autonomicznych

Porozumienie na rzecz rozwoju technologii systemów bezzałogowych i autonomicznych

przez Dignity News
Pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury (MI) zawarto porozumienie na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych. Główne cele projektu to wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej.

List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

O włączenie do Sieci mogą wnioskować podmioty dysponujące zasobami istotnymi z punktu widzenia testowania systemów autonomicznych. Wystarczy wyrażenie chęci współpracy poprzez udostępnienie posiadanych zasobów, wymianę wiedzy i doświadczeń, czy realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów. Wnioski można przekazywać pełnomocnikowi ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych.

– Utworzenie Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych będzie kolejnym krokiem w stronę przyśpieszenia badań nad wciąż ewoluującym rynkiem maszyn autonomicznych. Polska, jako lider technologii dronowych, potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą na dalszy rozwój tej perspektywicznej gałęzi przemysłu lotniczego – mówi pełnomocnik MI ds. bezzałogowych statków powietrznych Dariusz Werschner cytowany w Forum Akademickim.

Sieć powstaje z myślą o innowacyjnych podmiotach gospodarczych, zespołach konstrukcyjnych i akademickich, których projekty nie mogły być dotychczas w pełni testowane ze względu na nietypowy charakter, specyfikę poruszania się czy spore gabaryty. Będzie umożliwiała testowanie bezzałogowych maszyn latających, jeżdżących i pływających.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować