Strona główna » Poprawiają się nastroje konsumentów w Polsce

Poprawiają się nastroje konsumentów w Polsce

przez Dignity News
Coraz mniej respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Rośnie też odsetek osób, które deklarują, że są w stanie oszczędzać z bieżących dochodów – wynika z najnowszej edycji badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

– Nastroje konsumentów są w trendzie wzrostowym. Jednak utrzymanie go nie jest przesądzone – mówi dr Sławomir Dudek, ekonomista SGH i współautor badania.

W badaniu zrealizowanym w trzecim kwartale 2023 r. uwagę zwraca m.in. spadek liczby respondentów oczekujących wzrostu bezrobocia w kolejnych miesiącach. Takiego scenariusza obawia się 42 proc. ankietowanych, podczas gdy w drugim kwartale ich odsetek sięgnął 53 proc., a przed rokiem – 60 proc.

– Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na poziomie około 5 proc. Oznacza to, że pomimo obaw związanych ze spowolnieniem gospodarczym mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. Pewność utrzymania miejsc pracy wpływa też na poprawę ocen sytuacji finansowej gospodarstw domowych – ocenia Marcin Czugan, prezes ZPF.

Według badania 55 proc. respondentów spodziewa się, że terminowa spłata zobowiązań (np. rat kredytów i pożyczek) nie będzie sprawiać im problemów. Przed rokiem odsetek optymistów wynosił 47 proc. Lepsze nastroje wśród Polaków potwierdza również fakt, że 5 proc. ankietowanych deklaruje, że ma nadwyżki finansowe i jest w stanie oszczędzać z bieżących dochodów – ich odsetek wzrósł o 4,5 pkt. proc. rok do roku.

Efektem badania ZPF i IRG SGH jest Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF) pokazujący aktualne nastroje konsumentów, pozwalające przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań. W trzecim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 97 pkt. Oznacza to, że wzrósł on o 2,7 pkt.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować