Strona główna » Ponad 5,4 mln zł na projekty polskich naukowców w piątym rozdaniu konkursu Miniatura

Ponad 5,4 mln zł na projekty polskich naukowców w piątym rozdaniu konkursu Miniatura

przez Dignity News
Projekty 139 badaczek i badaczy z całej Polski zostaną dofinansowane w piątym rozdaniu tegorocznego konkursu Miniatura organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Naukowcy otrzymają ponad 5,4 mln zł na realizację swoich działań, takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Celem konkursu jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Kolejni laureaci ogłaszani są w trybie comiesięcznym. We wrześniowym rozdaniu – najobfitszym z dotychczasowych – finansowanie w wysokości ponad 5,4 mln zł otrzyma 139 młodych badaczy i badaczek.

Najwięcej z konkursowej puli, podobnie jak w poprzednich rundach, trafi do przedstawicieli nauk o życiu, którzy na 54 przedsięwzięcia ze swoim udziałem dostaną prawie 2,5 mln zł. Z kolei na 48 działań w wykonaniu reprezentantów nauk ścisłych i technicznych przeznaczono ponad 1,9 mln zł. Ponadto 37 badaczy i badaczek z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzyma nieco ponad 1 mln zł. Środki w wysokości od 5 do 50 tys. zł mogą być wykorzystane na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne.

Beneficjenci wywodzą się z 66 instytucji naukowych, najwięcej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (7), Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (7), Uniwersytetu Jagiellońskiego (7) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (6).

Tematyka ich badań jest szeroka – od nowych rozwiązań pomocnych w leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory i cukrzyca, przez różne aspekty optymalnej organizacji przestrzeni miejskiej, aż po wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie. U kilkorga laureatów tej odsłony przewija się też zagadnienie powtórnego wykorzystania odpadów lub produktów przemysłowych – informuje NCN.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować