Strona główna » Ponad 48 mln zł dla badaczy z całego świata w programie Polonez Bis

Ponad 48 mln zł dla badaczy z całego świata w programie Polonez Bis

przez Dignity News
Pięćdziesiąt projektów z łącznym budżetem ponad 48 mln zł zrealizują badacze i badaczki z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu Polonez Bis. Konkurs jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND – informuje NCN

Laureaci reprezentują kraje położone na wszystkich kontynentach, m.in. Niemcy, Francję, Chiny, Australię, USA, Argentynę i Egipt. Trafią do 26 instytucji goszczących, w tym do 8 instytutów Polskiej Akademii Nauk i jednego należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz (Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki).

Najwięcej laureatów przyjmą: Uniwersytet Jagielloński (10), Uniwersytet Warszawski (7) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (4). Ponad połowa gości będzie prowadzić badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych, ale wśród beneficjentów programu są też przedstawiciele nauk humanistycznych społecznych i o sztuce oraz z nauk o życiu.

Do 15 czerwca można składać wnioski w konkursie Polonez Bis 2, a w połowie września ruszy Polonez Bis 3. Aplikować mogą naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

Polonez Bis to wszechstronny program integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. Łącznie zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na dwa lata przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania. Badacze zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować