Strona główna » Pomoc finansowa dla polskich rolników i firm poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie

Pomoc finansowa dla polskich rolników i firm poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie

przez Dignity News
Polski rząd przygotowuje pomoc finansową dla rolników i firm poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zakłada nadzwyczajne wsparcie dla rolników i małych przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Autorem projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ministerstwo rolnictwa. Resort szacuje, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę straty poniosło ok. 50 tys. rolników.

Dzięki uruchomieniu działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” rolnicy prowadzący działalność rolniczą, których gospodarstwa zostały najbardziej poszkodowane w wyniku tego kryzysu, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe.

Proponowane wsparcie będzie miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej do 15 tys. euro. Będzie ona wypłacana rolnikom na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy będący jednocześnie wnioskiem o płatność.

Resort rolnictwa wyjaśnił w uzasadnieniu, że w projektowanej ustawie zaproponowano uwzględnienie nowego działania w takim samym zakresie, w jakim ustawa uwzględniła działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Przygotowywana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga notyfikacji.

Wdrożenie tego działania stanowi odpowiedź na obecną sytuację ww. podmiotów na skutek wojny w Ukrainie związaną z funkcjonowaniem na niestabilnym rynku, zakłóceniami w handlu, wzrostem ponoszonych kosztów i ich wpływem na ceny żywności – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować