Strona główna » Polsko-rwandyjska współpraca w dziedzinie technologii kosmicznych

Polsko-rwandyjska współpraca w dziedzinie technologii kosmicznych

przez Dignity News
Przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) oraz Rwandyjskiej Agencji Kosmicznej (Rwanda Space Agency, RSA) podpisali pod koniec lutego w Kigali porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) w dziedzinie technologii kosmicznych. 

Zawarte porozumienie ma na celu rozwój sektora kosmicznego obu krajów poprzez wzmocnienie relacji na linii przemysł-środowisko akademickie i rozwijanie możliwości w zakresie technologii kosmicznych, ułatwiając transfer wiedzy i promując inicjatywy badawczo-rozwojowe – informuje POLSA.

Memorandum określa zasady współpracy między stronami w obszarach eksploracji i pokojowego wykorzystania technologii kosmicznych, a także badań i zastosowań teledetekcji. Współpraca ta ma obejmować również działania w ramach porozumienia Artemis Accords, którego zarówno Polska i Rwanda są sygnatariuszami.

Partnerstwo między Rwandą a Polską podkreśla potrzebę sprostania pilnym wyzwaniom poprzez współpracę i innowacyjne podejście. Łącząc wspólne wysiłki, chcemy zwiększyć  zastosowanie technologii kosmicznych, a tym samym przyczynić się do podniesienia jakości i warunków życia społeczeństw obu krajów – podkreślił prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA.

Aktualnie głównym priorytetem rwandyjskiej polityki kosmicznej jest budowanie krajowych zdolności kosmicznych i ich optymalne wykorzystanie w celu napędzania zrównoważonego rozwoju rwandyjskiej gospodarki (m.in. w rolnictwie, opiece zdrowotnej, komunikacji, transporcie, edukacji), co w rezultacie przełoży się na długoterminową poprawę warunków społeczno-ekonomicznych.

Rwanda jest zaangażowana w wykorzystywanie możliwości technologii kosmicznych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju priorytetowych sektorów w kraju. Współpraca z polską branżą kosmiczną dzięki POLSA otwiera nowe możliwości dla wspólnych inicjatyw i wymiany wiedzy dla aktywizacji naszego sektora kosmicznego – dodał Francis Ngabo, dyrektor RSA.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować