Strona główna » Polsko-niemiecka nagroda Copernicus 2022 za badania nad Holokaustem

Polsko-niemiecka nagroda Copernicus 2022 za badania nad Holokaustem

przez Dignity News
Prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. dr Sascha Feuchert z Uniwersytetu w Giessen zostali laureatami Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS 2022. Otrzymali ją za wspólnie prowadzone badania nad Holokaustem.

W opinii jury, ich badania nad świadectwami literackimi z getta żydowskiego w Łodzi (Ghetto Litzmannstadt) – drugiego największego getta w Polsce pod niemiecką okupacją – znacząco przyczyniły się do rekonstrukcji obrazów życia codziennego i kultury żydowskiej w getcie. Jury szczególnie doceniło pięciotomową publikację Kronika Getta opracowaną przy współudziale innych pracowników naukowych oraz Encyklopedię Getta.

Zdaniem jury badania mają fundamentalne znaczenie dla badań nad żydowskim życiem w getcie i stanowią istotną podstawę dla poszukiwania odpowiedzi na pytania, które wybiegają daleko poza badanie literatury. Członkowie jury byli pod szczególnym wrażeniem przekładu wspólnych publikacji na cztery języki (niemiecki, polski, angielski i jidysz), a także działań popularyzatorskich, które mają dalekosiężny wpływ na społeczeństwo.

Sascha Feuchert i Krystyna Radziszewska współpracują ze sobą od lat 90. ubiegłego wieku. Z biegiem czasu zapoczątkowana przez nich bilateralna współpraca rozwinęła się w rozbudowaną międzynarodową sieć współpracujących ze sobą badaczy z różnych dyscyplin. Na ich uniwersytetach powstały cieszące się międzynarodową renomą ośrodki badawcze, które zajmują się studiami nad Holokaustem. Swoje odkrycia dotyczące życia Żydów w getcie przedstawili szerokiej publiczności w niemieckojęzycznej audycji radiowej. Efekty ich prac stały się podstawą do przygotowania materiałów dydaktycznych dla szkół.

Nagroda Copernicus jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i niemiecką fundację badawczą DFG od 2006 r. w cyklach dwuletnich. Może ją otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Niemiec.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować