Strona główna » Polskie urzędy miast i gmin przyjmują wnioski o nadanie uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL

Polskie urzędy miast i gmin przyjmują wnioski o nadanie uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL

przez DignityNews.eu
Polskie urzędy miast i gmin przyjmują wnioski o nadanie uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL. Rozwiązanie to umożliwia uciekinierom, którzy opuścili Ukrainę w związku z agresją rosyjską, korzystanie z pomocy socjalnej, medycznej, oraz z systemu edukacji. Obcokrajowcy mogą założyć Profil Zaufany, a potem podjąć legalną pracę.

O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapisano, że numer PESEL nadaje się obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznano za legalny, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy w Polsce.

Obywatel Ukrainy składa wniosek osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.

Wniosek powinien zawierać m.in. imię i nazwisko, unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński, obywatelstwo, datę wjazdu na terytorium RP oraz adnotację o pobraniu odcisków palców. Powinien zawierać także oświadczenie o przybyciu na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek pobiera się odciski palców, chyba, że chodzi o osobę, która nie ukończyła 12. roku życia lub od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców.

Arkadiusz Słomczyński

 

Może cię rówież zaintersować