Strona główna » Polskie uczelnie w QS World University Rankings: Europe 2024

Polskie uczelnie w QS World University Rankings: Europe 2024

przez Dignity News
Opublikowane zostały wyniki pierwszej edycji rankingu QS World University Rankings: Europe 2024, w którym uwzględniono 688 uczelni europejskich z 42 krajów, w tym 33 uczelnie z Polski.

Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii rankingu QS, opracowywanego przez firmę QS Quacquarelli Symonds, przedstawiono zestawienie koncentrujące się na wiodących uczelniach europejskich.

Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany na 92 miejscu w Europie, a wśród uczelni z Europy Wschodniej zajął 2. pozycję. Kolejna polska uczelnia w zestawieniu to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który zajął w rankingu 122. miejsce, a w Europie Wschodniej 3. miejsce.

Politechnika Warszawska wymieniona została w zestawieniu na 211. lokacie. Kolejne polskie uczelnie w rankingu to: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (251), Uniwersytet Wrocławski (302) oraz Politechnika Gdańska (319).

Czołówkę rankingu zdominowały uczelnie brytyjskie – zajęły one aż 7 miejsc w pierwszej dziesiątce, w tym miejsce 1. – University of Oxford i 3. University of Cambridge.

Zestawienie QS World University Rankings: Europe 2024 uwzględnia 12 kryteriów (wymienionych w kolejności od największej wagi do najmniejszej): reputacja akademicka, reputacja wśród pracodawców, liczba cytowań przypadająca na publikację, poziom umiędzynarodowienia uczelnianej sieci badawczej, liczba publikacji przypadająca na wydział, zatrudnienie, stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów, różnorodność studentów międzynarodowych, stosunek liczby zagranicznych nauczycieli akademickich do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, zrównoważony rozwój, a także stosunek liczby studentów wyjeżdzających na wymiany do wszystkich studentów oraz analogiczne kryterium dotyczące studentów przyjeżdżających.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować