Strona główna » Polskie rodziny wydają coraz więcej na prywatną edukację dzieci

Polskie rodziny wydają coraz więcej na prywatną edukację dzieci

przez DignityNews.eu

W ostatnim dziesięcioleciu wydatki na prywatną edukację dzieci znacząco wzrosły. Polski Instytut Ekonomiczny przeanalizował, na podstawie danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych Głównego Urzędu Statystycznego, jak zmieniały się wydatki na edukację wśród rodzin z dziećmi w wieku szkolnym od 7 do 18 lat.

Coraz więcej polskich gospodarstw domowych wydawało na prywatną edukację stosunkowo duże kwoty. Średnie miesięczne wydatki na prywatną edukację wzrosły z 16 PLN w 2010 r. do 41 PLN w 2020 r.

Powyższe kwoty wydają się niewielkie, ale wynika to z faktu, że większość uwzględnionych gospodarstw domowych nie miało żadnych wydatków na prywatną edukację. W 2010 r. jakiekolwiek wydatki na ten cel ponosiło 16 proc. gospodarstw domowych, w kolejnych latach ten poziom sukcesywnie spadał, do 7 proc. w 2020 r. Było to związane ze zmniejszaniem się liczby rodzin, które na prywatną edukację wydawały niewielkie kwoty. Dlatego warto też zwrócić uwagę na średnią kwotę przeznaczaną na edukację wśród gospodarstw, które miały jakiekolwiek wydatki na ten cel. W 2010 r. wyniosła ona 104 PLN miesięcznie i w kolejnych 10 latach wzrosła aż 6-krotnie – do 615 PLN.

Oznacza to, że jest coraz więcej rodzin, które wydają stosunkowo duże kwoty na edukację i prawdopodobnie w pełni przechodzą z edukacji publicznej na prywatną.

Wydatki na prywatną edukację są wyższe wśród bardziej zamożnych rodzin. Zmiany w poziomie i strukturze wydatków mogą oznaczać coraz mniejszą egalitarność edukacji. Coraz więcej rodziców decyduje się na prywatną edukację dla dzieci, ale dotyczy to tylko tych, którzy są temu w stanie sprostać finansowo.

Jak podkreśla Polski Instytut Ekonomiczny, konsekwencje tego procesu mogą być ogólnospołeczne a większy udział prywatnej edukacji, może pogłębiać nierówności.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować