Strona główna » Polskie projekty z dofinansowaniem w konkursie Europejskiego Funduszu Obronnego

Polskie projekty z dofinansowaniem w konkursie Europejskiego Funduszu Obronnego

przez Dignity News
Komisja Europejska ogłosiła listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF). Wśród nich znalazły się dwa projekty Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Jeden z nich – DeterMine – to pierwszy w historii EDF projekt koordynowany przez podmiot z Polski. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów złożył dwa wnioski w konkursie EDF 2022. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie. Projekty, które uzyskały dofinansowanie to DeterMine (Detect and Recognize Mines and IEDs hidden in the environment), który został wybrany w kategorii Transformacja cyfrowa oraz SWAT-SHOAL w kategorii Technologie podwodne.

Jak informuje Sieć Badawcza Łukasiewicz, celem projektu DeterMine jest weryfikacja koncepcji modułowego, multisensorycznego i wieloplatformowego rozwiązania do wykrywania i identyfikacji ukrytych zagrożeń, w szeregu konfiguracji uwzględniających różne rodzaje takich zagrożeń i zmieniające się warunki środowiska. W ramach projektu porównywane będą rozwiązania opracowane przez różne konsorcja.

Projekt przyczyni się do rozbudowania europejskiej bazy wiedzy oraz stworzenia uniwersalnych wzorców oceny systemów wykrywania min lądowych i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Docelowo zapewni to lepszą ochronę personelu i infrastruktury oraz większą swobodę prowadzenia działań przez siły zbrojne.

Projekt SWAT-SHOAL rozwija koncepcję Systemu Systemów (SoS), który integruje w rój różnego typu pojazdy załogowe i bezzałogowe. Wszystko po to, aby osiągnąć większą efektywność w misjach podwodnych, takich jak obserwacja, rozpoznanie, działanie związane z minowaniem i rozminowywaniem lub wsparcie operacji desantowych.

Projekt koncentruje się na innowacjach technologicznych, takich jak roje systemów bezzałogowych, komunikacja podwodna i autonomia pojazdów, w celu zwiększenia wszechstronności i możliwości działań marynarki wojennej.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować