Strona główna » Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło nową kopalnię ropy naftowej

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło nową kopalnię ropy naftowej

przez Dignity News
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uruchomiło nową kopalnię ropy naftowej. Spółka poinformowała o rozpoczęciu eksploatacji złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Kamień Mały w województwie lubuskim.

Złoże Kamień Mały położone jest w gminach Słońsk i Górzyca w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Jego udokumentowane zasoby to ok. 0,7 mln ton ropy naftowej, której towarzyszy gaz ziemny w ilości ok. 130 mln m sześciennych. Inwestycje związane z zagospodarowaniem złoża obejmowały podłączenie wykonanych odwiertów, budowę rurociągu oraz instalacji do zatłaczania wody złożowej.

Instalacja na złożu Kamień Mały tworzy tzw. ośrodek grupowy, do którego podłączone są cztery odwierty, w tym trzy eksploatacyjne. Wydobyta z nich ropa wraz z gazem ziemnym jest przesyłana hermetycznym rurociągiem do odległego o ok. 18 km Ośrodka Grupowego Górzyca.

Tam następuje rozdzielenie obu surowców. Dalej ropa jest transportowana autocysternami do ekspedytu kolejowego Barnówko. Natomiast gaz ziemny jest przesyłany rurociągiem na instalację kopalni Zielin, skąd – po doprowadzeniu do parametrów handlowych – trafia do sprzedaży.

Obecnie PGNiG zarządza na terenie kraju 52 kopalniami ropy naftowej i gazu ziemnego. Większość z nich, bo 34, działa w Polsce południowo-wschodniej. Pogranicze Małopolski i Podkarpacia to kolebka przemysłu naftowego – wciąż działa tu najstarsza na świecie kopalnia w Bóbrce, uruchomiona w 1854 roku.

Większość krajowej produkcji ropy naftowej odbywa się obecnie na obszarze województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Działają tu dwie największe kopalnie tego surowca – Dębno oraz Lubiatów. W ubiegłym roku łączne wydobycie w obu tych instalacjach wyniosło ok. 480 tys. ton ropy, co stanowi 3/4 całej krajowej produkcji ropy naftowej przez PGNiG, której wolumen w 2021 r. przekroczył 640 tys. ton.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować