Strona główna » Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo inwestuje w polskie kopalnie ropy i gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo inwestuje w polskie kopalnie ropy i gazu

przez Dignity News

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje zainwestować 700 mln zł w dwie największe instalacje wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie i Dębnie. Wydobycie zostanie zwiększone, a funkcjonowanie tych kopalni zostanie przedłużone o 15-20 lat.

W obu zakładach wydobywa się zarówno ropę jak i gaz, przy czym to ropa jest głównym produktem – w Lubiatowie i Dębnie wydobywa się przeszło 480 tys. ton tego surowca rocznie, co stanowi aż 75 proc. całej krajowej produkcji ropy przez PGNiG.

Inwestycje w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno będą polegały m.in. na rozbudowie instalacji technologicznej i modernizacji Ośrodka Centralnego oraz budowie generatora energii elektrycznej.

– Umożliwi to podłączenie do eksploatacji trzech odwiertów ze złoża gazu ziemnego Różańsko, z którego PGNiG będzie wydobywać ok. 80 mln m3 gazu rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy – informuje spółka.

W Dębnie zwiększy się wydobycie ropy. PGNiG planuje pięć nowych odwiertów eksploatacyjnych, co pozwoli wydobyć dodatkowe 440 tys. ton ropy naftowej. W Lubiatowie planowane jest podłączenie nowych odwiertów eksploatacyjnych oraz instalację kompresorów do zatłaczania gazu w celu stymulacji produkcji ropy.

PGNiG przewiduje, że w konsekwencji wydobycie gazu ziemnego zwiększy się 100 mln m3 rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, a więc podwojenie obecnej produkcji tego paliwa. Planowane w Lubiatowie i Dębnie prace wydłużą okres funkcjonowania kopalni o 15-20 lat.

Tylko w ubiegłym roku do budżetów samorządów w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, na terenie których znajdują się złoża obsługiwane przez kopalnie oraz same instalacje, PGNiG wpłaciło ponad 56 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości i opłat eksploatacyjnych uzależnionych od poziomu wydobycia węglowodorów.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować