Strona główna » Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw ma potencjał rozwojowy

Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw ma potencjał rozwojowy

przez Dignity News
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lutym 2023 w Polsce zarejestrowanych było 4,3 mln aktywnych działalności gospodarczych oraz ponad 600 tys. spółek. W przeważającej większości były to mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Jak wynika z raportu Polityka Insight „Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój”, liczba MŚP w przeliczeniu na mieszkańca jest wciąż najmniejsza w Unii Europejskiej. Eksperci są zdania, że polski sektor MŚP ma potencjał rozwojowy.

W raporcie MAISON & PARTNERS „Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce” zbadano ogólne problemy polskich przedsiębiorców. Jako główne przeszkody w prowadzeniu firmy w Polsce wskazali oni wysokie podatki, koszty pracy oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych. Badani wspomnieli także o trudnościach ze zrozumieniem i implementacją prawa gospodarczego. Co ciekawe, spora część odpowiedzi dotyczyła sfery administracyjnej, m.in. samowolnych decyzji urzędników, kontroli urzędu skarbowego i innych.

Jako przeszkody w rozpoczęciu działalności badani wskazywali brak środków finansowych, niechęć do wzięcia odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenia oraz brak pomysłu na działalność gospodarczą.

Problemem jest także deficyt wiedzy na temat rynku i prowadzenia firmy. Jako zachętę do założenia własnej działalności najwięcej badanych uznało bezzwrotną pomoc finansową od państwa, wydłużony okres preferencyjnych składek ZUS, a także pomoc merytoryczną podczas całego okresu prowadzenia firmy.

Według „Raportu z badania przedsiębiorczości” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Global Entrepreneurship Monitor, w 2022 r. głównym czynnikiem założenia działalności gospodarczej było pragnienie zapewnienia sobie utrzymania z uwagi na brak ofert pracy na rynku (73%) oraz chęć wzbogacenia się (48%).

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować