Strona główna » Polski rząd przyjął ustawę o obronie Ojczyzny

Polski rząd przyjął ustawę o obronie Ojczyzny

przez DignityNews.eu

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny zbuduje fundament do rozwoju Wojska Polskiego, do tego żeby było liczniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Decyduje o tym mechanizm finansowania, który umożliwi zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo i obronność – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas konferencji dotyczącej ustawy o obronie Ojczyzny.

Prace nad ustawą toczyły się pod kierunkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, na którego czele stoi wicepremier Jarosław Kaczyński.

Ustawa o obronie Ojczyzny ma stworzyć podstawy prawne, także instrumenty finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii, zarówno jeżeli chodzi o jej liczebność, jak i uzbrojenie. Sądzę, że nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ta ustawa jest tak bardzo potrzebna. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która dzisiaj jest. Siłami, które będą zdolne odeprzeć atak, które będą na tyle silne, aby do tego ataku nie doszło – powiedział wicepremier Kaczyński.

Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwi wzmocnienie polskiej armii poprzez zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ramach nowej ustawy wprowadzony zostanie nowy mechanizm, który umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować