Strona główna » Polski naukowiec w konsorcjum pracującym nad optymalną opieką paliatywną

Polski naukowiec w konsorcjum pracującym nad optymalną opieką paliatywną

przez Dignity News
Prof. Wojciech Leppert z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego pracuje w międzynarodowym konsorcjum,  którego celem jest opracowanie i wdrożenie programu zapewniającego optymalną opiekę paliatywną chorym na zaawansowane stadium choroby nowotworowej

Wielu pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej zostaje wypisanych ze szpitali bez zachowania ciągłości informacji i pewności dalszego leczenia oraz pieczy. Efektem jest brak zapewnienia właściwej kontynuacji i koordynacji doglądania chorej osoby. To negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów i zwiększa częstość ponownych przejęć do szpitala w ostatniej fazie życia.

Do zmiany tego stanu rzeczy chcą doprowadzić naukowcy z Niemiec, Węgier, Czech, Rumunii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii i Polski. Badacze postanowili opracować, zaadoptować i wdrożyć program PAL–CYCLES (PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support).

Program ma za zadanie wprowadzenie komunikacji ukierunkowanej na pacjenta oraz zapewnienie ciągłości opieki paliatywnej dla chorych na nowotwory w warunkach domowych, zmniejszenie liczby nieplanowanych przyjęć do szpitali i poprawę jakości życia chorych i ich rodzin

– Program zostanie zaadaptowany do wymogów kulturowych i systemów opieki zdrowotnej siedmiu europejskich państw poprzez randomizowane kontrolowane badanie kliniczne z zastosowaniem zmiennej wielkości próby. Doświadczenia pacjentów, rodzin i profesjonalistów opieki zdrowotnej, jak również zagadnienia etyczne i równości zostaną ocenione metodami jakościowymi – mówi prof. Wojciech Leppert.

Realizację PAL-CYCLES zaplanowano na 5 lat. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum z Holandii. Całkowita kwota dofinansowania z programu Horyzont Europa wynosi blisko 4,5 mln euro. Na badania w Uniwersytecie Zielonogórskim przeznaczono 368 750 euro – informuje Uniwersytet Zielonogórski.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować