Strona główna » Polski boom na caravaning

Polski boom na caravaning

przez DignityNews.eu
Polska goni Europę pod względem sprzedaży kamperów. Kolejny rok obserwujemy wzrost nawet w segmencie nowych kamperów. Jak wskazuje raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiej Grupy Caravaningowej w porównaniu z 2020 rokiem w 2021 wzrost rejestracji kamperów jest dwukrotny.

Jak twierdzi Jacek Fior z platformy Camptoo Polska, od chwili wybuchu pandemii liczba kamperów w Polsce rok do roku dynamicznie wzrasta. Szacuje się, że obecnie jest ich w Polsce niemal 25 tysięcy. Kupują je nie tylko wypożyczalnie, ale też indywidualni właściciele – przekonuje.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa opracowała na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów raport dotyczący rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w 2021 roku.

W ostatnim kwartale 2021 r. utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój rynku caravaningowego w Polsce. W grupie nowych samochodów kempingowych wzrost wyniósł +31,8% r/r, po trzycyfrowych wzrostach w pierwszym (+157,8% r/r) i drugim kwartale (+136,5% r/r) oraz dwucyfrowym w trzecim (+59,4%). 

Pozwoliło to na zakończenie ubiegłego roku w kategorii samochodów kempingowych z łączną liczbą 2 242 szt. nowych rejestracji. Był to poziom prawie dwukrotnie wyższy względem 2020 roku (+ 92,3 %, + 1 076 szt.). W poszczególnych kwartałach I- IV ub.r. przybyło odpowiednio 415, 932, 518 i 377 szt.

W kategorii nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w całym 2021 roku 1 044 szt. co przełożyło się na wzrost o 84,8% ( +479 szt.). 

Na rynku sprowadzanych używanych pojazdów kempingowych również utrzymały się wzrosty, ale widoczne jest delikatne osłabienie trendu wzrostowego. Łącznie w 2021 roku zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 2 013 szt. używanych kamperów (wzrost o 354 szt. i 21,3%).

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, dla którego ostatni 2021 rok zamknął się wzrostem tylko o 5,5 %, do poziomu 7 743 szt. (więcej o 404 szt.).

Zgodnie z przewidywaniami rok zakończył się niespełna 100% wzrostem rejestracji nowych kamperów i troszkę mniejszym w przypadku przyczep. Takie wzrosty do tej pory rozpatrywane były w kategorii marzeń – powiedział Sebastian Klauz, wiceprezes Polskiej Grupy Caravaningowej, wydawca czasopisma Polski Caravaning.  Mam nadzieję, że tak dobrej koniunktury w branży caravaningowej nie popsują galopujące ceny i problemy z dostępnością pojazdów w fabrykach. Temu trendowi wzrostowemu będzie pomagać rozwijająca się infrastruktura caravaningowa oraz powstające profesjonalne serwisy. Jedno jest pewne. Polacy polubili caravaning – dodaje Sebastian Klauz.

Adrian Andrzejewski  zlec.

Może cię rówież zaintersować