Strona główna » Polska trzecim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej

Polska trzecim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej

przez DignityNews.eu

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2021 roku wyprodukowano ok. 7,5 mln ton kukurydzy. Tym samym Polska stała się trzecim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej, po Francji i Rumunii, z 11% udziałem w unijnej produkcji. Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i dolnośląskim. 

W Polsce kukurydzę zaczęto uprawiać stosunkowo niedawno. Pod koniec lat 90. XX wieku powierzchnia zasiewów kukurydzy wynosiła około 100 tys. ha. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano wzrost popularności uprawy kukurydzy.

W latach 2013–2019 powierzchnia uprawy i zbiory kukurydzy były znacząco większe niż w latach wcześniejszych. Przeciętna powierzchnia w tym okresie kształtowała się na poziomie 0,6–0,7 mln ha, a zbiory wynosiły około 4 mln ton. W 2020 r. powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła do ponad 0,9 mln ha, co przy dobrych średnich plonach, umożliwiło zebranie 6,8 mln ton tego zboża. W 2021 roku areał uprawy – według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wyniósł rekordowe 1,7 mln ha. Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim (20% powierzchni zasiewów w 2020 r.), kujawsko-pomorskim (14%), mazowieckim (11%) i dolnośląskim (10%).

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować