Strona główna » Polska się starzeje

Polska się starzeje

przez Dignity News
W Polsce ubywa dzieci i młodzieży oraz ludzi w wieku produkcyjnym. Przybywa za to seniorów. W ciągu 10 lat jest ich więcej o prawie 2 mln – wynika z raportu z wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań 2021 r. wykazały, że w dniu 31 marca 2021 r. ludność Polski liczyła 38 036,1 tys. osób. Od ostatniego spisu powszechnego, tj. od dnia 31 marca 2011 r. liczba ludności kraju zmniejszyła się o 475,7 tys. osób. Jednocześnie odnotowano spadek liczby ludności w miastach – o 657,0 tys. osób, natomiast liczba mieszkańców wsi zwiększyła się o 181,3 tys. – czytamy w raporcie.

Jak zwracają uwagę autorzy opracowania, wyniki spisu 2021 wskazują na duże zmiany w  strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W spisie 2021 udział ludności w wieku 0–17 lat wynosił 18,4% wobec 18,7% w spisie z 2011 roku. W stosunku do 2011 r. spadła zarówno liczebność (o ponad 2,2 mln osób), jak i odsetek (o 3,0 p. proc.) ludności w wieku produkcyjnym. Wyraźnie zwiększył się za to udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9% do 22,3%, tj. o ponad 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60/65 lat i więcej.

Wśród stałych mieszkańców Polski 99,7% (37  923,9 tys.) stanowili obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i  w  porównaniu z  2011 r. ich udział pozostaje na zbliżonym poziomie. Liczba osób z obywatelstwem innego kraju w 2021 r. wyniosła 111,8 tys. (0,3%), co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z 2011 r. Wśród stałych mieszkańców Polski posiadających obywatelstwo innego kraju 13,9% stanowili obywatele z krajów Unii Europejskiej. Ich liczba wyniosła 15,5 tys. i w porównaniu z 2011 r. nastąpił jej niewielki spadek. Natomiast obywatele Ukrainy stanowili 47,4% stałych mieszkańców Polski z obywatelstwem innym niż polskie.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować