Strona główna » Polska kolej przewozi rekordowe ilości ukraińskiego zboża

Polska kolej przewozi rekordowe ilości ukraińskiego zboża

przez Dignity News
Drugi kwartał 2022 roku był nietypowy pod jednym względem. W wyniku blokady ukraińskich portów, duża część tamtejszego zboża eksportowana była koleją m. in. przez Polskę. Przewóz tego surowca w naszym kraju był rekordowy od czasu publikacji kwartalnych wyników grup towarowych. Przewieziono ponad 1 mln ton zbóż  – w porównaniu z I kwartałem 2022 r. jest to o ponad 600 tys. ton więcej. Bardzo dobry wynik został osiągnięty też w przewozach metali i wyrobów metalowych oraz rud żelaza – poinformował dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Kilka dni temu prezes zarządu PKP S.A. powiedział, że wydarzenia rozgrywające się w ostatnich miesiącach w Ukrainie doprowadziły do współpracy pomiędzy Grupą PKP a Kolejami Ukraińskimi na niespotykaną dotychczas skalę. Dodał, że od drugiego kwartału br. odnotowywany jest sukcesywny, wielokrotny wzrost przewozów towarowych na polsko-ukraińskich kolejowych przejściach granicznych, szczególnie w kontekście importu zboża do państw UE.

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił też zbiorcze dane, z których wynika, że w drugim kwartale 2022 r. „przewieziono 62,8 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową na poziomie 15,9 mld tonokilometrów”. To wynik o blisko 0,5 mln ton i 1,4 mld tonokilometrów lepszy od I kwartału 2022 r. Najwięcej, bo 32,2% z przewiezionej masy ładunków stanowiły towary z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wzrost przewiezionej masy w porównaniu do I kwartału 2022 r. – ponad 2,6 mln ton – nastąpił w grupie rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa.

Dane wskazują, że w drugim kwartale 2022 r. 64% masy towarów przewiezionych było w komunikacji krajowej, 20% w imporcie, 13% w eksporcie, a 3% w tranzycie. Według pracy przewozowej było to odpowiednio 56%, 15%, 22% oraz 8%. W przypadku części ładunków zaobserwowano duży wzrost importu oraz tranzytu. Miało to związek z bieżącą sytuacją w Ukrainie.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować