Strona główna » Polska i Ukraina będą wspólnie pracować nad rozwiązaniem wrażliwych kwestii dot. pamięci narodowej

Polska i Ukraina będą wspólnie pracować nad rozwiązaniem wrażliwych kwestii dot. pamięci narodowej

przez Dignity News
Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy będą współpracować w obszarze pamięci narodowej. Podpisane w Kijowie memorandum zakłada współpracę utrzymaną w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia przy rozwiązywaniu wszystkich ważnych i wrażliwych kwestii związanych z pamięcią narodową obu państw.

W dokumencie podpisanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy Oleksandra Tkaczenkę Polska i Ukraina zadeklarowały dążenie do rozwijania współpracy oraz podkreśliły znaczenie przyjaznych stosunków i zaufania między stronami w zakresie zachowania pamięci narodowej.

Zgodnie z memorandum, w pierwszej kolejności zostanie powołana polsko-ukraińska grupa robocza, której celem będzie wypracowanie konkretnych procedur prowadzenia i rozwiązywania wszystkich wrażliwych kwestii z zakresu pamięci narodowej, w tym dotyczących poszukiwań, ekshumacji, pochówków, upamiętnień, rekonstrukcji oraz ochrony miejsc upamiętnień i pochówków. Grupie roboczej przewodniczyć będą wiceministrowie kultury obu krajów, a jej członkami będą eksperci i przedstawiciele odpowiednich instytucji państwowych.

Memorandum weszło w życie z dniem podpisania. Praktyczna realizacja jego postanowień rozpocznie się po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, ale sygnatariusze nie wykluczają wcześniejszych działań w tym zakresie – o ile będzie to możliwe – czytamy w serwisie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować