Strona główna » Polska gotowa do uruchomienia e-recepty transgranicznej

Polska gotowa do uruchomienia e-recepty transgranicznej

przez Dignity News
Polska otrzymała od Komisji Europejskiej zgodę na uruchomienie usługi wymiany e-recepty transgranicznej z innymi krajami członkowskimi. Ta nowa funkcjonalność umożliwi zagranicznym pacjentom realizowanie e-recepty w polskiej aptece, a polskim pacjentom kupno leków na receptę za granicą.

Zgoda Komisji Europejskiej to pierwszy krok ku temu, by Polacy mogli realizować swoje e-recepty w innych krajach Unii Europejskiej (Finlandia), a mieszkańcy Unii Europejskiej (Estonia, Chorwacja, Portugalia i Finlandia) korzystać z tego rozwiązania w Polsce – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Przed Polską kolejne działania polegające na ustaleniu szczegółów organizacyjnych z krajami członkowskimi, z którymi będziemy wymieniać e-recepty, a także podłączenie się polskich aptek do systemu informatycznego. Zakończenie tego etapu pozwoli na uruchomienie wymiany e-recept i możliwość ich realizacji w wybranych aptekach w części krajów UE. Wraz z dołączaniem do programu kolejnych państw, zakres możliwości realizacji takiej recepty będzie rozszerzany.

E-recepta transgraniczna to określenie stosowane do nazywania recepty elektronicznej, którą można zrealizować w innym państwie Unii Europejskiej niż to, w jakim została wystawiona. Będzie ona realizowana za pełną odpłatnością i może być wystawiona na produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności „Rp” (wydawane z przepisu lekarza) lub „OTC”(wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane.

Po powrocie do Polski obywatel ma prawo zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot kosztów, o ile dany preparat jest refundowany przez krajowy system ubezpieczeń zdrowotnych.

Nie jest możliwe wystawienie e-recepty transgranicznej na leki psychotropowe, odurzające, recepturowe, produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz” (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować