Strona główna » Polska gospodarka wśród najlepiej radzących sobie z pandemią COVID-19

Polska gospodarka wśród najlepiej radzących sobie z pandemią COVID-19

Polska znalazła się na 6. miejscu w rankingu państw, których gospodarki najlepiej poradziły sobie z pandemią. Zestawienie opracował brytyjski tygodnik „Th Economist”.

przez DignityNews.eu

Tempo odbicia gospodarczego po ogromnej recesji w 2020 roku zaskoczyło wielu analityków. Produkcja w 38 w większości bogatych krajach OECD łącznie przekroczyła prawdopodobnie poziom sprzed pandemii kilka miesięcy temu. Średnia stopa bezrobocia w OECD na poziomie 5,7%, jest zbliżona do średniej powojennej a zagregowany dochód gospodarstw domowych, skorygowany o inflację, jest powyżej poziomu sprzed COVID – pisze „The Economist”.

Redakcja zauważa jednak, że wśród najbogatszych państw są poważne różnice dotyczące tego, w jaki sposób poszczególne gospodarki poradziły sobie w starciu z pandemią. Aby ocenić te różnice, „The Economist” zebrał dane na temat pięciu wskaźników ekonomicznych i finansowych – PKB, dochodów gospodarstw domowych, wyników giełdowych, wydatków na inwestycje oraz zadłużenia państw – dla 23 krajów.

Listę najlepiej radzących sobie gospodarek otwierają w kolejności: Dania, Słowenia, Szwecja, Norwegia, Chile oraz Polska i Irlandia. Na ostatnich miejscach w zestawieniu znalazły się: Japonia, Wielka Brytania i Hiszpania.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować