Strona główna » Polska gospodarka w 2022 roku

Polska gospodarka w 2022 roku

przez DignityNews.eu

Tempo wzrostu PKB w 2022 roku uda się utrzymać powyżej 4 proc. Inflacja średniorocznie będzie najwyższa od końca XX w. i wyniesie 7,6 proc. Bank centralny mocno podniesie stopy procentowe a na koniec roku główna stopa procentowa banku centralnego znajdzie się na poziomie 3,5 proc – to prognozy dotyczące polskiej gospodarki w 2022 roku zebrane przez Business Insider Polska w ramach projektu BIndicators.

BIndicators to prognozy zbierane przez Business Insider Polska wśród banków komercyjnych, instytucji finansowych oraz think tanków. Scenariusze gospodarcze zaprezentowało dwanaście ośrodków analitycznych.

Odbicie po pandemicznej recesji było w Polsce jednym z najszybszych w Europie. Straty odrobiliśmy już w pierwszej połowie roku, kiedy PKB wrócił do poziomu notowanego przed pojawieniem się COVID-19. Ankietowani eksperci przewidują, że w ubiegłym roku polska gospodarka urosła o 5,5 proc. po 2,5 proc. recesji w 2020 r.

Jak pisze Business Insider Polska, rok 2022 ma upłynąć ze wciąż solidnym wzrostem, a eksperci widzą go na poziomie ok. 4,5 proc. Optymiści zakładają, że dynamika wzrostu może przekroczyć 5 proc., a nawet w najgorszym wariancie tempo rozwoju nie powinno być niższe niż 4 proc.

Analitycy przewidują, że inwestycje urosną w tym roku o 6,8 proc. rok do roku. Wiele będzie zależało od tego, jak wystartują inwestycje publiczne, które powinny być stymulowane miliardami euro, które napłyną do nas z nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. Ekonomiści są przekonani, że uda się wreszcie odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, na którego akceptację przez Unię Europejską nadal czekamy.

Wśród ankietowanych ośrodków duża jest skala niepewności dotycząca wydatków gospodarstw domowych w tym roku. Wzrost konsumpcji prywatnej jest przewidywany w zakresie od 3,6 proc. do 6,8 proc.

Podtrzymujemy ocenę, że konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu PKB w 2022, chociaż w obliczu podwyższonej inflacji, w tym zwłaszcza w obszarze dóbr tzw. pierwszej potrzeby, nasz optymizm co do konsumpcji zmalał – piszą analitycy banku PKO BP.

Najwięcej emocji na początku roku budzi poziomo inflacji w Polsce. W tym zakresie ankietowani ekonomiści przewidują, że wskaźnik inflacji wyniesie średniorocznie 7,6 proc. i będzie o około 2,5 pkt proc. wyższy niż w 2021 r.  Część ekonomistów uważa, że średnio ceny konsumpcyjne zwiększą się w 2022 r. o przeszło 8 proc.

 

oprac. AA

Może cię rówież zaintersować